dewinterlogistics_default

De Winter Logistics heeft een prachtig jaar achter de rug. We hebben in 2017 uitgebreid stilgestaan bij ons 25-jarig jubileum. Intern met alle medewerkers. Maar natuurlijk ook met u, onze relaties in de markt. Een kwart eeuw logistieke dienstverlening is een actief samenspel tussen partijen aan de vraag- en de aanbodkant. We worden daar met zijn allen steeds beter in. Het is een lopend proces. Ook in 2018. In deze blik op de toekomst neemt directeur Eric de Winter u mee met recente (sector)ontwikkelingen en laten wij u zien hoe wij hier als De Winter Logistics op inspelen. Nu en in de toekomst. Leest u mee?

Het onlangs uitgerolde klanttevredenheidsonderzoek heeft ons nieuwe inzichten verschaft in waar we met onze dienstverlening staan. De resultaten waren in het algemeen prima. De Winter Logistics is een betrouwbare en innovatieve logistieke partner in de sierteeltsector. Maar er zijn – zo blijkt uit de reacties - ook punten binnen onze dienstverlening voor verbetering vatbaar. Met die positieve feedback gaan we aan de slag. Omdat we u nu eenmaal elke dag nog beter van dienst willen zijn.

Ontwikkelingen

Binnen De Winter Logistics zijn diverse ontwikkelingen gaande. Zo zijn we druk bezig om onze Operational Excellence tot een hoger niveau te tillen. De eerste stap was het structureren van ophaaldiensten in Westland. Die fase is in gang gezet. Voor het vervolg willen we de opgedane ervaringen ook in andere regio’s handen en voeten geven.

Ook zijn we bezig diensten te ontwikkelen met betrekking tot ‘kleine transacties’. Dit onderdeel van de dienstverlening binnen de sector is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws geweest, onder meer door de tarieven die FloraHolland hanteert. In 2018 gaan wij deze diensten verder ontwikkelen om aan de stijgende vraag op dit gebied te kunnen voldoen, maar op een verantwoord en kwalitatief hoogstaand niveau.

Op het gebied van informatietechniek zijn we testen aan het uitvoeren met ingebouwde algoritmes in ons systeem, waarmee onze planners ondersteund worden om betere keuzes te maken in het belang van onze dienstverlening. Hiermee willen we onze dienstverlening naar een nog hoger én constant niveau brengen.

Een grote uitdaging is voor ons in 2018 is ook de duurzame inzetbaarheid van ons personeel. Het is geen geheim dat de transportsector kampt met een tekort aan optimaal gekwalificeerde medewerkers. Dat geldt ook voor De Winter Logistics. Wij zullen in 2018 dan ook zwaar inzetten op het werven, opleiden én behouden van vakmensen.

De laatste ontwikkeling die ik hier met u wil delen, is de opvolging van directielid Marianne de Winter. We hebben opvolger gevonden, iemand die uitstekend geschikt is om de plaats van Marianne de Winter in te nemen. In het eerste kwartaal van 2018 zullen wij ons nieuwe directielid aan u voorstellen.

Tot slot wil ik u graag bedanken voor de samenwerking in het afgelopen jaar. Ik hoop onze samenwerking in 2018 samen met u op een zo hoog mogelijk niveau te houden.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2018!

Eric de Winter